Akademia Rozwoju Przyszłości Dziecka

Jesteśmy przekonani, że edukacja to klucz do lepszego świata! Dołącz do nas i zobacz, jak Twoje dziecko może przekroczyć swoje granice!

Wspieramy przyszłość dzieci

Naszym kluczowym zadaniem jest wspieranie rozwoju umiejętności społecznych dzieci i młodzieży. Nasze działania skupiamy wokół zajęć, aktywności i publikacji poświęconych rozwojowi kompetencji społecznych, kompetencji emocjonalnych oraz umiejętności życiowych.

Dlaczego KidzAcademy.pl?

KidzAcademy powstało z inicjatywy rodziców 2-ki dzieci, którzy w trosce o ich przyszłość postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i umożliwić wszystkim dzieciom dobry start w życiu.