725 037 130

Akademia Rozwoju Przyszłości Dziecka

Jesteśmy przekonani, że edukacja to klucz do lepszego świata! Dołącz do nas i zobacz, jak Twoje dziecko może przekroczyć swoje granice!

Nasze mocne strony

Wspieramy przyszłość dzieci

Naszym kluczowym zadaniem jest dostarczenie dzieciom dodatkowych zajęć, które uzupełniają luki zauważalne w polskim systemie edukacji. Chcemy dzielić się z dziećmi fundamentalnymi umiejętnościami społecznymi, których potrzebują do szczęśliwego życia. Nasze działania skupiamy wokół zajęć poświęconych rozwojowi kompetencji społecznych, kompetencji emocjonalnych oraz umiejętności życiowych.

Dlaczego KidzAcademy.pl?

KidzAcademy powstało z inicjatywy rodziców 2-ki dzieci, którzy w trosce o ich przyszłość postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i umożliwić wszystkim dzieciom dobry start w życiu.

Nasze mocne strony

Poznaj nasze dowiadczenie

Pokonaj stres zabawą

Unikalna formuła

Akademia Rozwoju Przyszłości Dziecka powstała aby wspierać dzieci w osiąganiu życiowych sukcesów. Unikalna formuła zajęć dodatkowych rozwija potecjał intelektualny, pielęgnuje i kształtuje umiejętności społeczne i emocjonalne.

Pokonaj stres zabawą

Holistyczne podejście

Nasze zajęcia pomagają rozwijać u dzieci umiejętności, postawę i osobowość potrzebną do zrównoważonego, niezależnego życia w nowoczesnym i dynamicznym społeczeństwie.

Pokonaj stres zabawą

Naukowe podstawy

Badania naukowe potwierdzają – poprawnie rozwinięte kompetencje społeczne i emocjonalne mają kluczowy wpływ na odnoszenie sukcesów i czerpanie satysfakcji z życia.

Pokonaj stres zabawą

Międzynarodowe doświadczenie

Wykorzystujemy w naszej codziennej pracy najnowsze techniki w zakresie treningu mózgu, wzmacniania zmysłów oraz rozwoju kompetencji społecznych. Wsparcie i doświadczenie naszego partnera Grupy Edukacyjnej SOWARD jest bezcenne!

Pokonaj stres zabawą

Nowoczesne metody nauczania

Wykorzystujemy najnowszą wiedzę edukacyjną i poznawczą, aby Twoje dziecko mogło jak najlepiej wykorzystać nasze kursy. Najlepsze efekty dzieci osiągają dzięki wykorzystaniu ich naturalnej tendencji do uczenia się nowych rzeczy m.in. poprzez trening uważności.

Pokonaj stres zabawą

Doświadczenie pedagogiczne

Nasz zespół składa się z doświadczonych nauczycieli, pedagogów i trenerów. Pomaganie dzieciom w osiągnięciu sukcesu to ich powołanie. Posiadamy w sumie ponad 100 lat doświadczenie w pracy z dziećmi.