Warsztaty kompetencji społecznych SOWARD SKILLS

Zapewnij swojemu dziecku mocne fundamenty społecznych umiejętności dzięki Warsztatom kompetencji społecznych SOWARD SKILLS w Kidz Academy. Zwiększ jego pewność siebie i umiejętności interpersonalne w zabawowej i edukacyjnej atmosferze. Skorzystaj z naszego sprawdzonego programu Soward Skills.

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Informacje dodatkowe

Czas trwania warsztatu

180 minut

Liczba uczestników

do 12 dzieci

W cenie

Certyfikat udziału, Owocowe przekąski, Woda mineralna

Dla rodzeństwa

na 2 i kolejne dziecko

– 10 %

Kod rabatowy: WKS2

Przy zakupie 3 warsztatów

zniżka

– 75 zł

Kod rabatowy: WKS3

Przy zakupie 5 warsztatów

zniżka

– 150 zł

Kod rabatowy: WKS5

Kompetencje społeczne

to umiejętności, które pozwalają nam nawiązywać i utrzymywać relacje z innymi ludźmi, rozumieć ich potrzeby i emocje oraz skutecznie komunikować się i współpracować z nimi.

Kompetencje społeczne obejmują szereg umiejętności, takich jak empatia, umiejętność słuchania i rozumienia innych, wyrażanie własnych myśli i uczuć, umiejętność rozwiązywania konfliktów, zdolność do współpracy i pracy zespołowej, umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywność oraz umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w grupie.

Posiadanie silnych kompetencji społecznych ma wiele korzyści. Ułatwiają one budowanie zdrowych relacji interpersonalnych, pomagają w radzeniu sobie z konfliktami i negocjacjami, wzmacniają poczucie własnej wartości oraz wpływają na sukces w życiu zawodowym.

Warsztaty umiejętności życiowych SOWARD SKILLS

Warsztaty SOWARD SKILLS

Zobacz, dlaczego warto wziąć udział

Pokonaj stres zabawą

Unikalny program

Warsztaty kompetencji społecznych SOWARD SKILLS to starannie przygotowane 9 warsztatów tematycznych poświęconych kompetencjom społecznym. Według WHO kompetencje społeczne są istotną częścią udanego i szczęśliwego życia każdego dziecka w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Odkryj pewność siebie

Doświadczenie

Warsztaty kompetencji społecznych SOWARD SKILLS zostały opracowane przez zespół międzynarodowych ekspertów z zakresu kształcenia dzieci. Oparty na naukowym doświadczeniu program SOWARD SKILLS wspiera rozwój dziecka w zakresie kreatywności, uważności (mindfulness), budowania relacji i panowania nad emocjami.

Zostań Mistrzem Rezyliencji

Indywidualne podejście

Program warsztatów przygotowano z myślą o dzieciach w wieku od 6 do 15 lat. Zajęcia są prowadzone w kameralnych, dopasowanych wiekowo grupach do 12 dzieci. Odpowiednia organizacja zajęć pozwala Trenerowi poświęcić odpowiednią ilość czasu i uwagi dla każdego dziecka biorącego udział w warsztacie.

Tematy warsztatów

 Zobacz jakie kompetencje ćwiczymy na warsztatach

Uważne dziecko w szkole

Uważne dziecko w szkole

dla dzieci 7-15 lat

Warsztat przeznaczony jest dla dzieci, które potrzebują wzmocnić swoją koncentrację, a także uważność.

więcej informacji

Warsztat przeznaczony jest dla dzieci, które potrzebują wzmocnić swoją koncentrację, a także uważność. Dzieci uczą się tych umiejętności poprzez odpowiednie ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne oraz praktykę uważności i skupienia. Uczestnicy poznają wartość nudy, zastanawiają się, co ich rozprasza. Podczas trzech godzin wartościowej, angażującej i zabawowej pracy – dzieci uczą się, jak być uważnym na to, co je otacza. Dzieci wykonują angażujące i ciekawe ćwiczenia: uważne jedzenie, uważne zapamiętywanie, uważność w szkole i w domu. Trener przeprowadza ćwiczenia integracyjne, pobudzające kreatywność i wyobraźnię.

Zwieńczeniem warsztatu jest certyfikat.

Korzyści dla Twojego Dziecka:

 • nauczy się skupiać uwagę,
 • pozna ćwiczenia oddechowe,
 • rozwinie wyobraźnie,
 • nauczy się akceptować emocje,
 • wzmocni koncentrację i uwagę,
 • poprawi pamięć.

150 zł

warsztat

Wzmocnienie poczucia wartości

Wzmocnienie poczucia wartości

dla dzieci 7-15 lat

Podczas tego warsztatu dzieci dowiadują się, jak dbać o swój umysł, jak wzmacniać jego siłę.

więcej informacji

Podczas tego warsztatu dzieci dowiadują się, jak dbać o swój umysł, jak wzmacniać jego siłę. Dzięki odpowiednio przygotowanym ćwiczeniom, dzieci poznają swoją wartość, swoje mocne i słabe strony, ale również zgłębiają temat wytrwałości. Warsztat przeznaczony jest dla dzieci, które potrzebują wzmocnić swoje poczucie wartości, ale też dla dzieci, które nie radzą sobie ze stresem. Oprócz poznania informacji teoretycznych o stresie dzieci poznają sposoby na poradzenie sobie w stresujących sytuacjach. Wzmacniając swoją siłę, dzieci ćwiczą swoją kreatywność, bawią się, integrują z innymi uczestnikami.

Zwieńczeniem warsztatu jest certyfikat.

Korzyści dla Twojego Dziecka:

 • pozna swoje mocne strony,
 • polubi siebie,
 • będzie łatwiej nawiązywało kontakty,
 • będzie świadome potęgi swojego umysłu,
 • wzmocni motywację do nauki i działania,
 • nauczy się dążyć do wyznaczonych celów,
 • będzie odporne psychicznie w szkole.

150 zł

warsztat

Jestem kimś wyjątkowym

Jestem kimś wyjątkowym

dla dzieci 7-15 lat

Warsztat powstał z myślą o tym, że każdy człowiek jest wyjątkowy, ciekawy i piękny.

więcej informacji
Warsztat powstał z myślą o tym, że każdy człowiek jest wyjątkowy, ciekawy i piękny. Na warsztacie dzieci poznają lepiej siebie samych, pracują nad akceptacją i wiarą w siebie. Uczą się, że każdy człowiek jest inny i zasługuje na szacunek. Oprócz ćwiczeń wzmacniających poczucie wartości, dzieci uczą się, jak prawidłowo wyznaczać cele i je realizować. Warsztat zawiera również ćwiczenia integracyjne i zabawy, dzięki którym dzieci łatwiej przyswajają informacje.

Zwieńczeniem warsztatu jest certyfikat.

Korzyści dla Twojego Dziecka:

 • poznaje swoje mocne strony,
 • uczy się określać swoje cele i dąży do ich realizacji,
 • łatwiej nawiązuje kontakty,
 • dobrze myśli o sobie i lubi siebie.

150 zł

warsztat

Kreatywne dziecko. Mądry człowiek

Kreatywne dziecko. Mądry człowiek

dla dzieci 6-15 lat

Na warsztacie dzieci poznają tajniki kreatywności, pracują z wyobraźnią, tworzą i kreują.

więcej informacji
Na warsztacie dzieci poznają tajniki kreatywności, pracują z wyobraźnią, tworzą i kreują. Dodatkowo uczestnicy rozwijają odwagę i nieszablonowe myślenie. Dzieci mają przestrzeń do wykonania kreatywnej pracy plastycznej, a także wspólną zabawę z nowymi koleżankami i kolegami.

Zwieńczeniem warsztatu jest certyfikat.

Korzyści dla Twojego Dziecka:

 • otwiera się na nowe i nieznane,
 • rozwija wyobraźnię,
 • uczy się twórczego myślenia,
 • lepiej komunikuje się z rówieśnikami,
 • potrafi lepiej odnaleźć się w nowych sytuacjach,
 • nie boi się wyrażać swojej opinii.

150 zł

warsztat

Jak nauczyć się uczyć

Jak nauczyć się uczyć

dla dzieci 6-15 lat

Na warsztacie odpowiadamy na pytanie: dlaczego warto się uczyć i jak uczyć się efektywnie.

więcej informacji
Na warsztacie odpowiadamy na pytanie: dlaczego warto się uczyć i jak uczyć się efektywnie. Odpowiednio przygotowane ćwiczenia pomagają uczniom zrozumieć wartość nauki i rozwijania swoich umiejętności. Dzieci ćwiczą kreatywność, poznają ciekawe techniki zapamiętywania, ale też uczą się jak odpowiednio planować naukę. Ponadto dzieci poznają sposoby na wyciszenie się i koncentrację. Dzięki ciekawym wyzwaniom i zabawom – warsztat jest niezapomnianą przygodą dla dzieci.

Zwieńczeniem warsztatu jest certyfikat.

Korzyści dla Twojego Dziecka:

 • poznaje techniki lepszego zapamiętywania,
 • uczy się, jak planować naukę,
 • poznaje zalety uczenia się,
 • ćwiczy wytrwałość,
 • poznaje sposoby na wyciszenie się.

150 zł

warsztat

Uczę się współpracy 6-8

Uczę się współpracy

dla dzieci 6-15 lat

Warsztat zabiera dzieci w kreatywny świat współpracy i pokazuje, jak ważną rolę w życiu odgrywają relacje.

więcej informacji

Warsztat zabiera dzieci w piękny, kreatywny świat współpracy. Dzieci uczą się, czym charakteryzuje się dobra współpraca. Dzięki praktycznym ćwiczeniom dzieci dostrzegają zalety współdziałania z innymi. Warsztat zawiera również ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i wzmacniające poczucie wartości. Rodzice natomiast doceniają ćwiczenie: „Nuda nam niestraszna” – gdzie dzieci – wspólnie z Trenerem – szukają kreatywnych pomysłów na nudę.

Zwieńczeniem warsztatu jest certyfikat.

Korzyści dla Twojego Dziecka:

 • poznaje cechy dobrej współpracy,
 • w praktyczny sposób ćwiczy współpracę z innymi dziećmi,
 • wzmacnia poczucie wartości,
 • uczy się dostrzegania pozytywnych cech u innych osób,
 • ćwiczy wyobraźnię,
 • poznaje sposoby na nudę.

150 zł

warsztat

Laboratorium kreatora

Laboratorium Kreatora

dla dzieci 6-15 lat

Warsztat przeznaczony jest dla dzieci, które cenią kreatywną zabawę.

więcej informacji
Warsztat przeznaczony jest dla dzieci, które cenią kreatywną zabawę. W niezwykłym laboratorium każde dziecko rozwinie umiejętność twórczego myślenia. Warsztat zawiera angażujące ćwiczenia ruchowe, prace plastyczne, a także ćwiczenia w kartach pracy. Dzięki temu każdy młody kreator rozwinie skrzydła kreatywności.
Kierownik laboratorium (prowadzący zajęcia) zadba o miłą atmosferę i zintegruje uczestników.

Zwieńczeniem warsztatu jest certyfikat.

Korzyści dla Twojego Dziecka:

 • rozwija twórczość,
 • kształtuje nawyk szukania wielu rozwiązań,
 • nabywa odwagi we wprowadzaniu nowych pomysłów,
 • rozwija umiejętność abstrakcyjnego myślenia,
 • rozwija swoją wyobraźnię.

150 zł

warsztat

Mam moc asertywności

Mam moc asertywności

dla dzieci 6-15 lat

Podczas tego warsztatu dzieci poznają wartość zachowania asertywnego.

więcej informacji
Podczas tego warsztatu dzieci poznają wartość zachowania asertywnego. Dzięki przyjaznej atmosferze i wsparciu trenera nauczą się asertywnego odmawiania, używając odpowiednich argumentów. Warsztat zawiera również ćwiczenia integracyjne, pobudzające pewność siebie i odwagę u dzieci. Dzieci podczas trzech godzin ciekawej pracy poczują niesamowitą moc… moc asertywności. Nie zabraknie również uwielbianych przez dzieci zabaw plastycznych, uczniowie stworzą m.in. plakat o sobie.

Zwieńczeniem warsztatu jest certyfikat.

Korzyści dla Twojego Dziecka:

 • poznaje pojęcie asertywność,
 • uczy się asertywnego reagowania,
 • ćwiczy pewność siebie,
 • integruje się z innymi dziećmi,
 • lepiej komunikuje się z rówieśnikami.

150 zł

warsztat

Mój pierwszy biznes

Mój pierwszy biznes

dla dzieci 6-15 lat

Warsztat zabiera dzieci w świat przedsiębiorczości, kreatywnego myślenia oraz świetnej zabawy.

więcej informacji
Warsztat zabiera dzieci w świat przedsiębiorczości, kreatywnego myślenia oraz świetnej zabawy. Podczas zajęć dzieci wzmocnią swoje poczucie wartości oraz twórcze myślenie. Trener pokaże, w jaki sposób być młodym przedsiębiorcą, który potrafi stworzyć produkt i z powodzeniem go sprzedać. Dzieci nauczą się planować swoje działania i z powodzeniem je realizować. Wiemy, że w każdym młodym człowieku drzemie potencjał, wystarczy stworzyć przestrzeń na jego rozwój.

Zwieńczeniem warsztatu jest certyfikat.

Korzyści dla Twojego Dziecka:

 • uczy się dostrzegać swoje mocne strony,
 • ćwiczy twórcze myślenie,
 • uczy się wykorzystywać swoje pomysły,
 • uczy się planować,
 • tworzy biznesplan,
 • poznaje cechy dobrego przedsiębiorcy,

150 zł

warsztat

Warsztaty SOWARD SKILLS to …

Poznaj wszystkie mocne strony

Jedyne takie warsztaty w Polsce

Warsztaty kompetencji społecznych SOWARD SKILLS to jedyny tak kompleksowy i szczegółowo opracowany program warsztatów w Polsce.

9 warsztatów = 9 fantastycznych przygód

Warsztaty kompetencji społecznych SOWARD SKILLS to 9 niepowtarzalnych tematów, dlatego każdy warsztat będzie fantastyczną przygodą.

Małe, kameralne grupy

Warsztaty prowadzimy w małych, kameralnych grupach od 6 do 12 dzieci. Praca zespołowa i efektywna komunikacja jest bardzo ważna.

Wykwalifikowana, stała kadra

Certyfikowani Trenerzy Kompetencji Społecznych SOWARD SKILLS to zgrany zespół nauczycieli, pedagogów, psychologów.

Ponad 20 lat doświadczenia

Program warsztatów kompetencji społecznych SOWARD SKILLS został opracowany przez międzynarodowych zespół specjalistów z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Dopasowane wiekowo grupy

Kurs jest prowadzony w grupach dopasowanych wiekowo do  uczestników: 6-9 oraz 10-15 lat.

Indywidualne podejście do dzieci

Dbamy o indywidualne podejście do każdego dziecka. Wierzymy w dostosowywanie naszych metod do potrzeb każdego uczestnika.

Materiały edukacyjne

Na wszystkich warsztatach pracujemy z dziećmi na kartach pracy, które dzieci mogą zabrać do domu.

Holistyczne podejście

Pomagamy rozwijać dzieciom umiejętności potrzebne do zrównoważonego, niezależnego życia w nowoczesnym społeczeństwie.

Lekcja pokazowa

Zobacz jak wyglądają nasze zajęcia

Opinie o zajęciach

Poznaj opinię zadowolonych rodziców

Kurs Mistrz Rezyliencji – Polecam! Moja córka Asia zyskała pewność siebie i lepiej radzi sobie z trudnościami w szkole. Podoba mi się sposób prowadzenia zajęć i indywidualne podejście do uczestników. Polecam kurs każdemu, kto chce pomóc swojemu dziecku rozwijać umiejętności potrzebne w życiu.

Tomasz, tato Asi (12 lat)

Na początku nie byłam przekonana do kursu, ale już po kilku pierwszych spotkaniach zobaczyłam pozytywne zmiany w zachowaniu Kajetana. Większa pewność siebie i motywacja od razu przyniosły efekty w szkole. Największym „zaskoczeniem” była bardzo pozytywna opinia psychologa szkolnego o jego postępach w szkole!

Agata, mama Kajetana (9 lat)

Nasz syn od kilku lat trenuje profesjonalnie Judo, to jego prawdziwa pasja. Nigdy nie chciał chodzić na żadne inne zajęcia dodatkowe. Kurs odporności psychicznej to pierwsze zajęcia dodatkowe, na które lubi chodzić i mówi, że to „bardzo ważny trening przed zawodami :)”. Zdecydowanie będziemy uczestniczyć w kolejnych blokach kursu.

Barbara, mama Mikołaja (14 lat)

Najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Moje dziecko chodzi do szkoły, po co mojemu dziecku dodatkowe zajęcia z kompetencji społecznych?

Warsztaty SOWARD SKILLS to program zajęć dodatkowych dla dzieci, który skupia się na rozwoju umiejętności życiowych. Warsztaty poświęcone są pielęgnacji i rozwoju u dzieci kompetencji społecznych, radzenia sobie ze stresem, budowania relacji i panowania nad emocjami.

Czy warsztaty SOWARD SKILLS pomogą mojemu dziecku w nauce?

Wieloletnie doświadczenie Grupy Edukacyjnej SOWARD oraz wyniki w nauce dzieci objętych warsztatami nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Dzieci uczestniczące w warsztatach SOWARD SKILLS zdecydowanie sprawniej odnajdują się w codziennych obowiązkach, efektywniej przyswajają wiedzę, lepiej radzą sobie ze stresem oraz emocjami i budują trwalsze relacje z rówieśnikami.

Jaki jest cel warsztatów SOWARD SKILLS?

Warsztaty SOWARD SKILLS skupiają się na rozwoju kompetencji społecznych u dzieci. W ramach 10 warsztatów tematycznych wspieramy rozwój dziecka w zakresie kreatywności, uważności (mindfulness), budowania relacji i panowania nad emocjami.

Jaka jest skuteczność warsztatów kompetencji społecznych SOWARD SKILLS?

Warsztaty kompetencji społecznych SOWARD SKILLS są owocem wielu lat doświadczenia pracy z dziećmi i młodzieżą. Metodologia oraz program warsztatów zostały zweryfikowane już przez setki dzieci w całej Polsce.

Czy każde dziecko może wziąć udział w warsztatach kompetencji społecznych SOWARD SKILLS?

Warsztaty kompetencji społecznych SOWARD SKILLS są skierowane do wszystkich dzieci. Masz wątpliwości czy Twoje dziecko poradzi sobie na warsztatach? Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy w doborze odpowiednich warsztatów na dobry początek.

Jak wyglądają warsztaty kompetencji społecznych SOWARD SKILLS?

Warsztaty kompetencji społecznych SOWARD SKILLS są organizowane w grupach do 12 osób i trwają 4 godziny lekcyjne (z 2 przerwami). Program poszczególnych warsztatów jest bardzo precyzyjnie opracowany i zróżnicowany. W ramach warsztatów wykorzystujemy: prezentacje multimedialne, karty pracy i wiele ćwiczeń z dziećmi.

Czy kolejność udziału w warsztatach kompetencji społecznych SOWARD SKILLS ma znaczenie?

Warsztaty kompetencji społecznych SOWARD SKILLS można realizować w dowolnej kolejności i czasie. Warsztaty odbywają się cyklicznie, dlatego możecie wziąć w nich udział w dogodnym dla Was momencie.

Mojemy dziecku bardzo się spodobały warsztaty, czy może wziąć udział jeszcze raz?

Oczywiście, że tak. Często się zdarza, że dzieci chcę jeszcze raz wziąć udział w konkretnych warsztatach, które im się spodobały. Zgłaszają się do nas również rodzice, zadowoleni z warsztatu, z prośbą o kolejny udział dziecka w celu odświeżenia i uporządkowania nabytych umiejętności podczas warsztatów.

Czy moje dziecko może wziąć udział w wybranych warsztatach kompetencji społecznych SOWARSD SKILLS?

Tak, warsztaty kompetencji społecznych SOWARD SKILLS mogą być realizowane wybiórczo i w dowolnej kolejności – jednocześnie rekomendujemy udział w całym cyklu warsztatów dla najlepszych efektów.

Co zawiera cena warsztatów kompetencji społecznych SOWARD SKILLS?

W cenie warsztatów kompetencji społecznych SOWARD SKILLS dzieci otrzymują 4 godziny lekcyjne warsztatów z 2 przerwami, materiały szkoleniowe, owocowe przekąski, wodę mineralną oraz certyfikat udziału.